Samen naar een duurzame toekomst

volkshuisvesting

Anno 2018 voert de gemeente Grave geen volkshuisvestingsbeleid.
Projectontwikkelaars en ontwikkelde aannemers melden doorgaans
plannen bij de gemeente. De gemeente staat vaak welwillend tegenover
elk plan, zolang het niets kost. Zij stelt geen strenge stedenbouwkundige
eisen, heeft het liefst geen inmenging van de gemeenteraad en heeft
weinig aandacht voor kwaliteitsplannen.
Het is voor jonge mensen ondoenlijk iets te vinden in de koop- of
huursfeer. Ook voor ouderen die willen doorstromen is de situatie slecht. 
Wij gaan een actief volkshuisvestingsbeleid voeren en vooral de groepen
bedienen die nu nauwelijks een kans hebben.  Dit doen we door aandacht
te trekken voor goedkope huur- en koopwoningen en aantrekkelijke
woonmilieus.

©VPGrave 2014 - 2021