Samen naar een duurzame toekomst

Duurzaamheid

In juli 2017 is in de gemeenteraad van Grave op initiatief van VPGrave
een motie aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen te
werken aan een energieneutraal Land van Cuijk in 2040. 
VPgrave vindt dat Grave nadrukkelijk gaat investeren in duurzaamheid. 
Dit geschiedt bestuurlijk van bovenaf en vanuit bewonersinitiatieven van
onderop.  Buurkracht Dokter Kanterslaan is een mooi voorbeeld van een
bewonersinitiatief. 
Alle gemeentelijke gebouwen worden de komende 10 jaar verduurzaamd. 
Maximale scheiding van afval en het gebruik van wind- en zonne-energie
wordt gestimuleerd. 
Bij de sluis komt een waterkrachtcentrale en bij grotere bouwprojecten
wordt het gebruik van aardwarmte en zonne-energie uitgangspunt. De
nieuwbouw op terrein van De Sprankel wordt het eerste aardgasloze
project in Grave.

©VPGrave 2014 - 2021