En dan nu even de interpretaties,

En dan nu even de interpretaties,

In reactie op “En dan nu even de feiten (1)” van de LPG

  1. De  Lokale Partij Grave (LPG) stelt dat de oppositie partijen “er alles aan doen om de gemeente Gave af te breken”. Bij de begrotingsbehandeling bleek dat het juist de oppositiepartijen waren die tegen de afbraak waren (en nog steeds zijn) van de voorzieningen voor de inwoners; dat de oppositiepartijen tegen de bezuinigingen zijn op de sociaal culturele subsidies, de verhoging van OZB. Dat juist de oppositiepartijen de hondenbelasting willen afschaffen. We zien met de huidige begroting die met 8 tegen 7 stemmen is aangenomen dat het financiële vooruitzicht voor de gemeente Grave ons vooral treurig stemt. Te weinig vet op de botten om de voorzieningen in stand te houden, in de afgelopen jaren zijn door het college onverstandige besluiten genomen en we zijn met handen en voeten gebonden aan harde afspraken die tot in lengte van jaren gevolgen hebben (onder andere project Sportpark Kranenhof). Er is geen rekening gehouden met risico’s die op ons afkomen (onder andere consequenties afwikkeling Scheepswerf).

Namens VP Grave

Deel op social media

©VPGrave 2014 - 2021