En dan nog even een reactie op “en dan nu de feiten”(2) van de LPG

En dan nog even een reactie op “en dan nu de feiten”(2) van de LPG

De LPG zag waarschijnlijk wel in dat hun “en dan nu even de feiten”(versie 1) niet echt een feitenrelaas was, maar meer een treurige opsomming van frustraties. Dus is er een herziene “feiten versie 2” gepubliceerd. Hoe graag we ook mee zouden willen gaan in het als goed nieuws bedoelde relaas, onze inzichten en ervaringen zijn op andere feiten en inzichten gebaseerd.

De LPG legt de “schuld” van de financiële problemen bij de gemeente volledig bij het Rijk. Veel gemeenten hebben last van het feit dat de kosten in het Sociaal Domein oplopen. Klopt! Veel gemeenten hebben er last van dat er minder middelen toegerekend worden uit het gemeentefonds. Klopt ook!

Maar wat is er in Grave gebeurd? Er wordt al jaren op rij een onverantwoorde greep gedaan in de Algemene Reserves. Er worden onverantwoord grote duren projecten opgetuigd (Sportpark Kranenhof). Er wordt in de onderhandelingen met de Stuurgroep Gemeente Land van Cuijk (in oprichting) een bezuiniging op het ambtenarenapparaat van E750.000,- meegenomen. Er wordt intussen in alle talen gezwegen over wat de gevolgen zijn voor de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Grave. Er wordt gezwegen over de stijging van de jaarlijkse lasten voor de inwoners vanaf 2022 (OZB en gemeentelijke legeskosten). Er wordt ook gezwegen over de gevolgen van de bezuinigingen van 300.000 op de subsidies voor stichtingen en verenigingen in onze gemeente. Stichtingen en verenigingen die jaar in jaar uit hun stinkende best doen om de leefbaarheid in onze mooie gemeente op peil te houden. Er wordt gezwegen over de consequenties voor de kunst- en cultuursector, over de gevolgen van het niet uitvoeren van onderhoud en de klimaatmaatregelen. Sterker nog: de LPG schrijft: “de inwoners gaan profiteren van dit beleid”. Hoe verhoudt zich dit tot de bezuinigingen?

En de LPG schrijft: “we laten niemand in de kou staan….”. Wij houden ons hart vast als de geplande bezuinigingen op de Wmo en de Participatiewet straks doorgevoerd worden. De gevolgen voor de inwoners die een beroep moeten doen op inkomensondersteuning of schuldhulpverlening, de gevolgen voor mantelzorgers die overbelast raken, de gevolgen voor zorgvrijwilligers op wie een onevenredig groot beroep zal worden gedaan.

Zien wij als oppositie het belang van de inwoners van Grave niet meer? Wij zijn in de volste overtuiging dat we bezig zijn met het behartigen van de belangen van onze inwoners. Niet alleen die inwoners die ons democratisch gekozen hebben maar alle inwoners van de gemeente in Escharen, Velp, Gassel en Grave. Dat we hierover van mening verschillen moge duidelijk zijn. Dat deze meningsverschillen in Grave echter zo bepalend zijn geworden voor de verhoudingen tussen coalitie en oppositie betreuren wij oprecht. Tekenend voor het ontbreken van enig begrip of respect is de LPG-uitspraak in haar stuk: “deze raadsleden verdienen het niet om raadslid te zijn”. Enig begrip van wat democratie is, zou hier toch op zijn plaats zijn.

Zijn de oppositiepartijen verblind door het doel “herindelen”? Zien wij de belangen van inwoners daardoor niet meer? Wij zien dat anders.

Zijn de coalitiepartijen verblind door dat ene doel: ”zelfstandig blijven”? Zelfs als dat ten koste gaat van de financiële draagkracht van de gemeente en er sprake is van afbraak van het voorzieningenniveau? Laten we zeggen: het lijkt er op.

We hebben de afgelopen weken in verband met de begrotingsbehandeling regelmatig het college horen zeggen: “we zijn met de stofkam door de begroting gegaan”. Inderdaad, het is het college gelukt om ruimte te vinden om enkele (niet alle) gaten in de begroting éénmalig te dichten.

Wij denken inmiddels: was het maar waar, dat van die stofkam!

Wat er nu gebeurt, is dat het college geen stofkam maar een sloophamer hanteert voor de begroting, de voorzieningen, de bezuinigingen en het toekomstperspectief van Grave. Er blijft op die manier bar weinig over om op termijn nog “zelfstandig” overeind te houden. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

Namens VPGrave

Deel op social media

©VPGrave 2014 - 2021