Graafs college mist de moed om de Keerpunt 2010 motie naast zich neer te leggen en een nieuwe tekst voor te stellen.

Graafs college mist de moed om de Keerpunt 2010 motie naast zich neer te leggen en een nieuwe tekst voor te stellen.

De politieke soap in Grave duurt voort en bereikt langzamerhand een hoogtepunt. Dat kunnen we opmaken uit het collegebesluit om de motie van Keerpunt 2010 betreffende de opiniepeiling op 14 mei 2020 ongewijzigd en integraal uit te voeren.

Een regelrechte blamage waarbij ik plaatsvervangende schaamte voel. Immers, heel bestuurlijk Grave wordt op de uitvoering van deze motie aangekeken en als raadslid maak ik deel uit van het gemeentebestuur.

We kunnen traceren hoe de stemverhouding is geweest bij dit agendapunt tijdens de collegevergadering. Wethouder Peters heeft ongetwijfeld tegen uitvoering van de motie gestemd en de twee LPG wethouders ongetwijfeld voor. De doorslaggevende stem is dus van de burgemeester afkomstig. Onbegrijpelijk en zeer ernstig, omdat je van de voorzitter van Raad en College mag verwachten dat hij de kwaliteit van de besluitvorming bewaakt. Alle deskundigen die geraadpleegd zijn door ons en door de media geven aan dat er het nodige is aan te merken op de vraagstelling “Bent u voor het behoud van de gemeente Grave“? Door sommige experts wordt de vraagstelling eenzijdig en suggestief genoemd. Wij, de oppositie in Grave, zijn van mening dat de burgemeester nooit akkoord had mogen gaan met deze tekst en de bijlagen die bij de vraagstelling geleverd moeten worden.

Het roept de vraag op of de burgemeester een vrije keuze heeft kunnen maken of zich niet heeft durven uitspreken tegen de tekst van de motie. Voor ons raadsleden een vraag die wel nooit beantwoord zal worden. Maar het laat wel een vieze smaak in de mond achter.

Dat de politieke verhoudingen in Grave verstoord zijn was u natuurlijk al lang duidelijk, maar dat een zo belangrijk onderwerp als de vraagstelling bij een opiniepeiling over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Graveslechts door de kleinst mogelijke meerderheid wordt gesteund is buitengewoon zorgelijk. En dat terwijl de coalitiepartijen aanvankelijk zelf waren gekomen met de tekst die later door de oppositie is ingediend en verworpen werd.

Hoe het verder moet met het besturen van de gemeente Grave is onduidelijk. Het opkomstpercentage dat in de motie genoemd wordt (na herleiden van de laatste verkiezingsuitslagen) is nauwelijks haalbaar. Wat zal de reactie zijn van de coalitiepartij LPG en de medestanders Keerpunt 2010 en VVD als de grote meerderheid van de inwoners niet voor het behoud van zelfstandigheid is, maar het opkomstpercentage laag? Ik ben benieuwd.

Wat ik bovenal hoop is dat de raadsleden die nu deze motie hebben gesteund bij zichzelf te rade gaan en concluderen dat er een grens is overschreden die keihard door de inwoners van Grave zal worden afgestraft.

Deel op social media

©VPGrave 2014 - 2021