VPGrave neemt geen verantwoordelijkheid voor het raads- en collegeprogramma.

VPGrave neemt geen verantwoordelijkheid voor het raads- en collegeprogramma.

De verkiezingen op 21 maart brachten een politieke aardverschuiving teweeg binnen behoudend Grave. De VVD inclusief Trots verloor de 2 zetels die de LPG won. Het progressieve blok verloor een zetel aan het CDA en bleek in de daarop volgende gesprekken kansloos voor deelname aan de door VPGrave zo gewenste brede coalitie met een afspiegelingscollege.

Het CDA gaf, ondanks alle tromgeroffel voor de verkiezingen, de voorkeur aan een college met VVD en LPG. Daarmee verloochent het CDA zichzelf en vervreemdt het zich van zijn kiezers. Immers, de standpunten van LPG en CDA ten aanzien van Grave al dan niet zelfstandig stonden in de aanloop naar de verkiezingen diametraal tegenover elkaar. Het samen optrekken van LPG en CDA ( de VVD heeft inmiddels afgehaakt ) kan niet anders betekenen dan dat het CDA flinke concessies heeft moeten doen op het punt van de zelfstandigheid van de gemeente Grave.

VPGrave heeft al voor de verkiezingen en ook de weken na de verkiezingen gepleit voor een breed gedragen raads- en collegeprogramma. LPG en CDA hebben pas onze inbreng gevraagd nadat zij tot een akkoord waren gekomen. Wij passen ervoor een programma te legitimeren waaraan wij niet voluit hebben kunnen meewerken. CDA en LPG hebben de verkeerde volgorde gekozen: eerst een coalitie smeden en daarna een programma opstellen.

VPGrave zal, net als in de achter ons liggende periode, de voorstellen van het college beoordelen aan de hand van het eigen programma. Klopt het met elkaar dan zijn we voor, zo niet, dan zijn we tegen of amenderen we de voorstellen.

Speerpunten voor VPGrave de komende 4 jaar zijn een duurzame samenleving in alle facetten, herstel en onderhoud in de openbare ruimte, het op orde krijgen van de gemeentefinanciƫn, een betrouwbare en duurzame communicatie met de inwoners en armoedebestrijding. U kunt op ons rekenen.

 

Namens de fractie van VPGrave,

Jacques van Geest, fractievoorzitter.

Deel op social media

©VPGrave 2014 - 2020