De enige progressieve partij in de gemeente Grave

Meer bestuurskracht, meer met de gemeenschap!

Een partij die betrokken, sociaal, meelevend en realistisch is.

Actuele berichten

GS van Noord-Brabant blijven pleiten voor één gemeente Land van Cuijk

26 Jun 2018 23:22
20180620 Brief provincie pva bestuurl toekomst St Antonis
lees verder

Koninklijke Onderscheiding voor mede-oprichter van VPGrave Léon Kamps

07 May 2018 07:23
lees verder

VPGrave neemt geen verantwoordelijkheid voor het raads- en collegeprogramma.

25 Apr 2018 06:31
De verkiezingen op 21 maart brachten een politieke aardverschuiving teweeg binnen behoudend Grave. De VVD inclusief Trots verloor de 2 zetels die de LPG won. Het progressieve blok verloor een zetel aan het CDA en bleek in de daarop volgende gesprekken kansloos voor deelname aan de door VPGrave zo gewenste brede coalitie met een afspiegelingscollege. Het CDA gaf, ondanks alle tromgeroffel voor de verkiezingen, de voorkeur aan een college met VVD en LPG. Daarmee verloochent het CDA zichzelf en vervreemdt het zich van zijn kiezers. Immers, de standpunten van LPG en CDA ten aanzien van Grave al dan niet zelfstandig stonden in de aanloop naar de verkiezingen diametraal tegenover elkaar. Het samen optrekken van LPG en CDA ( de VVD heeft inmiddels afgehaakt ) kan niet anders betekenen dan dat het CDA flinke concessies heeft moeten doen op het punt van de zelfstandigheid van de gemeente Grave. VPGrave heeft al voor de verkiezingen en ook de weken na de verkiezingen gepleit voor een breed gedragen raads- en collegeprogramma. LPG en CDA hebben pas onze inbreng gevraagd nadat zij tot een akkoord waren gekomen. Wij passen ervoor een programma te legitimeren waaraan wij niet voluit hebben kunnen meewerken. CDA en LPG hebben de verkeerde volgorde gekozen: eerst een coalitie smeden en daarna een programma opstellen. VPGrave zal, net als in de achter ons liggende periode, de voorstellen van het college beoordelen aan de hand van het eigen programma. Klopt het met elkaar dan zijn we voor, zo niet, dan zijn we tegen of amenderen we de voorstellen. Speerpunten voor VPGrave de komende 4 jaar zijn een duurzame samenleving in alle facetten, herstel en onderhoud in de openbare ruimte, het op orde krijgen van de gemeentefinanciën, een betrouwbare en duurzame communicatie met de inwoners en armoedebestrijding. U kunt op ons rekenen.   Namens de fractie van VPGrave, Jacques van Geest, fractievoorzitter.
lees verder

Kennismakingstukje van Marion Hulsebosch

05 Apr 2018 00:57
Beste mensen,   Ik realiseerde me afgelopen week dat het al weer 12 jaar geleden is dat ik afscheid nam van de Graafse gemeenteraad. In 2006 nam ik afscheid als raadslid namens GroenLinks. Intussen is Verenigd Progressief Grave tot stand gekomen, een progressieve linkse en groene combinatie. En nu mag ik weer terug komen om samen met oudgedienden en nieuwkomers een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in onze gemeente.   Mensen die mij kennen weten dat ik pal sta voor mijn opvattingen, links en groen, en dat ik tegelijkertijd de verbinding zoek. Ons politieke stelsel maakt dat je als partij nooit in je eentje je zin krijgt. Het is de kunst om het evenwicht te zoeken tussen je eigen idealen en compromissen sluiten, waarbij je (niet te veel!) water bij de wijn doet…   Ik wil graag de inwoners van de dorpen en wijken uitnodigen om met ons in gesprek te blijven. Om mee te bouwen aan onze samenleving en elke kans te pakken om Grave een beetje mooier, duurzamer te maken, om een steentje bij te dragen aan ieders geluk en het plezierige wonen in onze mooie gemeente. Tot slot: hartelijk dank voor uw stem en uw vertrouwen! We gaan elkaar nog tegenkomen, Tot ziens, Marion Hulsebosch      
lees verder

Film Duurzaam

20 Mar 2018 16:15
Film Duurzaam
lees verder

Nepnieuws en bangmakerij LPG

20 Mar 2018 00:37
De LPG adverteert breeduit met de stelling dat een samengaan van de 5 gemeentes in het Land de inwoners veel geld kost. Dat is hartstikke onjuist. Men kan de cijfers ook niet onderbouwen! Het rijk heeft de regio toegezegd dat ingeval de gemeentes samengaan er een financiële compensatie komt voor de overgangsperiode ter grootte van de extra kosten. We hebben het dan over 20 tot 23 miljoen Euro. N a de overgangsperiode zal de nieuwe gemeente zijn eigen broek moeten ophouden, wat ook makkelijk kan omdat je in de grotere gemeente efficiënter en kostenbewuste kunt handelen. Verder is Grave qua woonlasten nu een van de duurste gemeenten in het Land van Cuijk ( zie www.coelo.nl) . Net als bij de opgeheven gemeente Ravenstein zullen de woonlasten gaan dalen na een herindeling. Uiteindelijk profiteert u als inwoner van Grave van een grotere gemeente
lees verder

Vragen van VPGrave over hoogte bouwleges

Vragen van VPGrave over hoogte bouwleges

Vragen van VPGrave over hoogte bouwleges

Meer >

Programma

Bekijk hier het verkiezingsprogramma van 2018-2022

lees verder

Fractie

Bekijk hier de fractie

lees verder

Verkiezingen

Bekijk hier alle kandidaten voor de verkiezingen

lees verder

©VPGrave 2014 - 2019